آدرس

تهران اتوبان بابایی شهرک بهشتی بلوک یاسمن 26 واحد 1

تلفن

02177118442

09379869676

ایمیل

info@dynamiswater.com

وبسایت

dynamiswater.com